Można zaobserwować, że każdego roku coraz więcej osób stara dostać się do policji. Nie wszyscy kandydaci jednak wiedzą, jakie warunki powinno się spełnić, by pracować w tym zawodzie. Jak naprawdę przebiega rekrutacja do pracy w policji?

 

Niektórzy nie wiedzą, iż Komendant Główny Policji przynajmniej raz w ciągu roku powinien ustalić terminy rekrutacji do policji, oraz określić konkretnie najmniejszą ilość osób, jakie zamierza się przyjąć do wspomnianej służby. Niezbędne dokumenty wymagane od kandydata. Kandydat powinien na początek dostarczyć podanie z prośbą o przyjęcie do służby. Konieczny jest także dokładnie wypisany kwestionariusz kandydata. Nie można także pominąć wypełnienia świadectw służby czy pracy. Wykształcenie policja ma znacznie większą wagę niżeli nam się wydaje. Kandydat, który nie dostarczy tego dokumentu nie może starać się o przyjęcie do tej pracy. Ważne jest również dostarczenie wojskowej książeczki w wypadku, kiedy pretendent do służby byłby objęty wojskową ewidencją. Jak duże znaczenie ma ocena dokumentów? Jeżeli kandydat zaniesie już dokumenty do policji, dana komórka organizacyjna zajmująca się sprawą wyboru poszczególnych kandydatów do służby w policji nada tej osobie zarówno numer identyfikacyjny, jak i oceni w kwestii zgodności z wymogami, jakie są nakreślone w ogłoszeniu.

 

Bardzo ważne jest by podkreślić, iż zgodność informacji , które znajdują się w kwestionariuszu podlegać będzie dogłębnemu sprawdzeniu we wszystkich dostępnych policji ewidencjach, kartotekach czy rejestrach. W dodatku należy mieć tą świadomość, iż dostarczenie przez kandydata niepełnych danych osobowych może doprowadzić do przedłużenia się okresu kwalifikacyjnego. Z kolei ukrywanie prawdziwych danych, lub wpisanie błędnych danych w kwestionariuszu jest pretekstem do zrezygnowania z prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Kroki prowadzone w placówkach policyjnych Należy wiedzieć, iż w komórce zajmującej się sprawami wyboru kandydatów dany kandydat do służby w policji zdobędzie szczegółowe informacje o terminie, w jakim będą przeprowadzane kolejne etapy powiązane z postępowaniem kwalifikacyjnym. Należy do nich na pewno wliczyć test sprawności do policji, rekrutacja-do-policji.pl. W dodatku trzeba mieć świadomość, iż dany kandydat powinien koniecznie pojawić się w jednej z pięciu policyjnych szkół (Słupsk, Piła, Legionowo czy Szczytno). Następnie ewentualny kandydat w ciągu zaledwie jednego dnia poddany będzie dwóm etapom postępowania kwalifikacyjnego. Trzeba być świadomym, iż egzamin sprawności będzie polegać na zaliczeniu poprzez kandydata sprawnościowego toru przeszkód w podanym uprzednio czasie. Później wszelkie uzyskane wyniki będą przeliczone na opracowany system punktowy. Poza tym wspomniany wcześniej test sprawności fizycznej jest zaliczany, gdy konkretny kandydat uzyska określony czas potrzebny do zaliczenia, który wynosi 1 minutę 41 sekund.

admin

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *